2287023387 ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ, Μήλος micstyl1@otenet.gr

Στυλιανίδης Μιχαήλ
Τεχνικό Γραφείο Μήλος


 

Οι υπηρεσίες μας:

Tο Τεχνικό Γραφείο του κου Πολιτικού Μηχανικού Στυλιανίδη με σχεδόν 25 χρόνια εμπειρίας, είναι σε θέση να σας προσφέρει πλήθος υπηρεσιών από την έδρα του στον Αδάμαντα της Μήλου.


 

Αναλαμβάνουμε:

  • Τοπογραφικες εργασίες
  • Εκτιμησεις ακινήτων.
  • Ευρεση και έλεγχος ακινήτων για αγοραπωλησίες.
  • Εκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
  • Εκδοση αδειών λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.

 

Τοπογραφικές Εργασίες

 

Στο Τεχνικό Γραφείο του κου Στυλιανίδη αναλαμβάνουμς την αποτύπωση κάθε τοπογραφικού διαγράμματος, διαδικασία απαραίτητη είτε για την έκδοση οικοδομικής άδειας, είτε για αγορές - πωλήσεις - τακτοποιήσεις και οριοθετήσεις γης.

Γίνεται σαφής και λεπτομερής αποτύπωση οικοπέδων και αγροτεμαχίων, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως.

 

Εκτιμήσεις Ακινήτων

 

Αναλαμβάνουμε επίσης να εκτιμήσουμε την αξία του ακινήτου σας.

Με την έννοια της Εκτίμησης Ακινήτου αναφερόμαστε στη διαδικασία αποτίμησης της εμπορικής αξίας ενός περιουσιακού σας στοιχείου σε κάποια δεδομένη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως:

  • Τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα της αγοράς
  • Τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε εκτιμητέου ακινήτου

 

Εύρεση και Έλεγχος Ακινήτων για Αγοραπωλησίες

 

Πριν από την αγορά ενός ακινήτου (οικόπεδο ή  κατοικία ή επαγγελματική στέγη) επιβάλλεται ουσιαστικός έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας καθώς και έλεγχος για τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις προς αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων που μπορούν ν'ανακύψουν στον μελλοντικό ιδιοκτήτη.

Απαραίτητη είναι και η έκδοση γνωμάτευσης μηχανικού για την ποιότητα κατασκευής του ακινήτου μαζί με μια εκτίμηση για πιθανά προβλήματα που θα παρουσιαστούν στο μέλλον.

 

Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων

 

Ο επιχειρηματίας που επιθυμεί να πάρει την άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος θα λαμβάνει προέγκριση με υπεύθυνη δήλωση ώστε να λειτουργεί η επιχείρηση χωρίς καθυστέρηση και εκ των υστέρων να λαμβάνει την κανονική άδεια λειτουργίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε ν'απευθυνθείτε στο Τεχνικό Γραφείο του κου Στυλιανίδη.

 

Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων

 

Η διαδικασία έκδοσης άδειας ή ειδικού σήματος λειτουργιας -όπως λέγεται η Άδεια Λειτουργίας για τα Τουριστικα Καταλύματα- περιληπτικά, είναι η εξής :

  • καταθέτουμε φάκελο με δικαιολογητικα στις κατά τόπους αρμόδιες Π.Υ.Τ. ( Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού),
  • ο φάκελος ελέγχεται για την πληρότητα του,
  • εκδίδεται το σήμα και στη συνέχεια γίνεται επίτοπια αυτοψία από την Δ/ση Υγειηνης, η οποία ελεγχει αν όντως το Τουριστικό Κατάλυμα (ξενοδοχείο) πληρεί τις προδιαγραφες της νομοθεσίας.

 


 

Σχετικά μ'εμάς


Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ. 
2287023387 | Fax: 2287028146 | Κιν.  6932274374
Email: 
micstyl1@otenet.gr